تبلیغات
انجمن شعر مهر ایران
**این انجمن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است**


نام شاعران

درباره ما
تا افق پیداست
       رقصِ نرمِ برف
                 در هوا قِل می خورد تا سطحِ رَف


شاخه ی خشکیده زیبا گشته ظرف
                       می کشد گلدانه ها نقاشِ ژرف
                                      با دلم انگار دارد باز حرف ...

پشت دیوارِسفید خاطره
              کودکی عکسی کشیده روی برف ...

موجِ سرما ریزه می ریزد فراوان پشت هم
                           بارشِ شادی کنارش رنج وُغم ...

می کُند پارو پدرتا پشتِ بام
                   ترسِ سقف وُ ریزش آن التیام ...                                         

مردِ همسایه خدایش بُگذرد از اشتباه
       ریخت برفِ سقفِ سیمانیِ به سقفِ کاه گِلی
            لحظه ها وُ لرزه ها بی همدلی ...


بارِ سقفِ سُست این همسایه بس بالا گرفت
                  قدرت و تابِ ستون ها در شگفت
                                         پایه از طاقت کِنِفت....

شادمانی گشت از برفش تباه
                     قصه های خوش سیاه ...

برف اما همچنان ...
             می نشیند روی عکسِ کودکانِ بی پناه ...
 

رقصِ موزون طبیعت حرف وُ راز
                         پا نباید از گلیم خود دراز
            هر که بامش سُست
               بارَش نیشتر
                     او که برفش ریخت
                         دردَش بیشتر ...
 

نام شاعر : محمد محسن خادم پور ,


» تغییر قالب انجمن ( پنجشنبه 29 اسفند 1392 )
» فاطمیه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قد ناچیز ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» امشب من و ساقی ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» هوای گریه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قالی هفت سین ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» مرهم مهرت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» دربلوغ سر به مهر غنچه هایت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» من از زبان پرنده شنیدم آمده بود ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» گریبان چاک ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» وقتی که چشمان تو را کم می آورم ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» در بلوغ سر به مهر ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» با بال های خسته ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» پوزش ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )
» رستاخیز ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )


لطفا کد لوگوی ما را در وب خویش قرار دهید.

لطفا فقط عنوان شعر را وارد کنید

لیست دوستان

نویسندگان

آمار سایت