تبلیغات
انجمن شعر مهر ایران
**این انجمن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است**


نام شاعران

درباره ما


فاطمه خجسته(بچه گیام)ز من، گذشتی وُ بدان، دادار، می فهمد تو را
فریاد یکرنگِ وفا، شَک دار، می فهمد تو را

آثارِ این، حسِّ غریبَ از، سمتِ غم، آشفته تن،
سوزی، به چشمم رفته وُ، نم دار، می فهمد تو را

افسوسِ بارانی ترین، کابوس، در من، می تند،
بالینِ ابرِ باورم، بیدار، می فهمد تو را

احساسِ قلبم، سر نگون، از بالِ رنگینِ کمان،
این لحظه، از، بغضِ گلو، هشدار، می فهمد تو را

دلتنگِ لمسِ مکتبت، جاری تَرین، آوازِ من،
جانی وُ از دریایِ دل، دلدار، می فهمد تو را

آهَ از کلامِ حسرتت، نقشی به عالم می زند،
پیکانِ رازَ از این جهت، بُردار، می فهمد تو را

هر، حالتَ از، نجوایِ شب، آهسته، مهمان می کنی،
موجی به کویت می رسد، وادار، می فهمد تو را

حسِّ سکوتِ دفترم، همراهِ مجنون می شود،
نبظم، به خطتت می رسد، جاندار، می فهمد تو را

انشایِ شب، با مشقِ دل، آویزِ غوغایِ درون،
آرامشی، در عمقِ جان، تب دار، می فهمد تو را

هر شعله، از، چشمانِ تو، آوارِ دل ها می خرد،
صبرت، به قلبم می وزد، خوددار، می فهمد تو را

فرضی، دلیلَ از عاشقی، بر حکمِ روحم، می دمد،
سرشار، از نوری وُ دل، سردار، می فهمد تو را

آرامِ چشمِ ساده ام، گویی، سخاوت می کشد،
یک بوسه، از رقصِ دلم، کِش دار، می فهمد تو را

با دل، پریشان می شوم، بی دل، نمی مانم ولی،
قلبم، شبیهِ ساعتِ دیدار، می فهمد تو را 

نام شاعر : فاطمه خجسته (بچه گیام) ,


» تغییر قالب انجمن ( پنجشنبه 29 اسفند 1392 )
» فاطمیه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قد ناچیز ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» امشب من و ساقی ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» هوای گریه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قالی هفت سین ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» مرهم مهرت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» دربلوغ سر به مهر غنچه هایت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» من از زبان پرنده شنیدم آمده بود ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» گریبان چاک ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» وقتی که چشمان تو را کم می آورم ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» در بلوغ سر به مهر ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» با بال های خسته ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» پوزش ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )
» رستاخیز ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )


لطفا کد لوگوی ما را در وب خویش قرار دهید.

لطفا فقط عنوان شعر را وارد کنید

لیست دوستان

نویسندگان

آمار سایت