تبلیغات
انجمن شعر مهر ایران
**این انجمن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است**


نام شاعران

درباره ما


سحر نحوی
شکست خورده ام ... آری...  شکسته ام مردم!
شکنجه ام ندهید ... آه... خسته ام   مردم!

آهای! لاشه خوران گرسنه برخیزید!
که من  جنازه ای از هم گسسته ام مردم

سزای عُلقه  همین است ، دشنه بردارید
مگر به تک تکتان دل نبسته ام مردم؟

خجالت از چه؟ گریز از کنار من خوش تر
چراغ،  کشته ام و -چشم- بسته ام مردم

دلم نثار دهن های هرزه گو ... که من آن
شکار خسته ی از پا نشسته ام مردم!


شعر از: سحر نحوی

نام شاعر : سحر نحوی ,


» تغییر قالب انجمن ( پنجشنبه 29 اسفند 1392 )
» فاطمیه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قد ناچیز ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» امشب من و ساقی ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» هوای گریه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قالی هفت سین ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» مرهم مهرت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» دربلوغ سر به مهر غنچه هایت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» من از زبان پرنده شنیدم آمده بود ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» گریبان چاک ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» وقتی که چشمان تو را کم می آورم ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» در بلوغ سر به مهر ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» با بال های خسته ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» پوزش ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )
» رستاخیز ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )


لطفا کد لوگوی ما را در وب خویش قرار دهید.

لطفا فقط عنوان شعر را وارد کنید

لیست دوستان

نویسندگان

آمار سایت