تبلیغات
انجمن شعر مهر ایران
**این انجمن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است**


نام شاعران

درباره ما
باچشمهایش حرف های دیگری داشت
من دیده بودم لحظه دیدار رویش

افسوس ازآن دسته گلهایی که چیدم
تاجی پرازگل مینشانیدم به مویش

اوخنده میکرد ومن افتاده بودم
بردست وپایش برزمین درروبرویش

گفتم که رسوامیشود آخربریزد
ازگریه هاوزجه هایم آبرویش

مست است اما باده در دامن ندارد
خون دل من رابریزد در سبویش

حال وهوایش لحظه ای پایان نگیرد
باید نهم دل را به راهش سر به کویش.

شعر از: رسول ناصری

نام شاعر : رسول ناصری ,


» تغییر قالب انجمن ( پنجشنبه 29 اسفند 1392 )
» فاطمیه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قد ناچیز ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» امشب من و ساقی ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» هوای گریه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قالی هفت سین ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» مرهم مهرت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» دربلوغ سر به مهر غنچه هایت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» من از زبان پرنده شنیدم آمده بود ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» گریبان چاک ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» وقتی که چشمان تو را کم می آورم ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» در بلوغ سر به مهر ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» با بال های خسته ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» پوزش ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )
» رستاخیز ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )


لطفا کد لوگوی ما را در وب خویش قرار دهید.

لطفا فقط عنوان شعر را وارد کنید

لیست دوستان

نویسندگان

آمار سایت