تبلیغات
انجمن شعر مهر ایران
**این انجمن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است**


نام شاعران

درباره ما
ای خاکِ گُـــــهر بار من ای تاج سرورم
جز عشق تو از دلبــــــــر و دلداده بدورم

بر دامن زیبای تو صد چشمه روان است
از قدمت دیرین تو من مســــــت غرورم

پیشینه ندارد همه عالـــــــم ، که تو داری
از رستم و کیکاوس و افســـــانه ی تورم

بر دفتر گاهان تو صد پند گــــــران است
با تخت سلیـــــمان و سپــــاهان تو جورم

در هر نفســــم نام تو جاری چو بهار است
ای عشق تو سرمایه ی هر لحظه حضورم

هر گز نرود مهــــــــــر تو از کلبه ی جانم
بی مهــر تو هر جا که روم زنده به گورم

گر کُردم و گر تُرکم و گــــــر فارس زبانم
با نام تو من زنده ام ای جـــــــــــــام بلورم

ایران منی جـــــــــــــان منی عشـــق منی تو
عالـــــــــــــم نتواند کنــــــــد از یاد تو دورم.

نام شاعر : فرید عباسی ,


» تغییر قالب انجمن ( پنجشنبه 29 اسفند 1392 )
» فاطمیه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قد ناچیز ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» امشب من و ساقی ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» هوای گریه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قالی هفت سین ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» مرهم مهرت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» دربلوغ سر به مهر غنچه هایت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» من از زبان پرنده شنیدم آمده بود ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» گریبان چاک ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» وقتی که چشمان تو را کم می آورم ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» در بلوغ سر به مهر ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» با بال های خسته ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» پوزش ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )
» رستاخیز ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )


لطفا کد لوگوی ما را در وب خویش قرار دهید.

لطفا فقط عنوان شعر را وارد کنید

لیست دوستان

نویسندگان

آمار سایت