تبلیغات
انجمن شعر مهر ایران
**این انجمن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است**


نام شاعران

درباره ما
تو نظر به هر کس از غیب کنی
چه عزیز است کسی کز تو ببیند نظری

شود آیا نظری بر دل ریشم بکنی
بوود آیا گوشه چشمی بر من مسکین فکنی

هر که شد دور از رهت، کرد جفا رفت فنا
هر که کرد رو به تویی، کرد صلاه برد صفا

ترسم آن روز کنی نظرات سوی دگر
چه توانم من مسکین، گر بگردانی نظر

یا رب آن روز نباشم، اگرت گشت رخت
یا رب آن روز ببینم چو منی در نظرت


شعر از: ابراهیم امینی
              13 آذر 90 

نام شاعر : ابراهیم امینی ,


» تغییر قالب انجمن ( پنجشنبه 29 اسفند 1392 )
» فاطمیه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قد ناچیز ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» امشب من و ساقی ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» هوای گریه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قالی هفت سین ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» مرهم مهرت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» دربلوغ سر به مهر غنچه هایت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» من از زبان پرنده شنیدم آمده بود ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» گریبان چاک ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» وقتی که چشمان تو را کم می آورم ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» در بلوغ سر به مهر ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» با بال های خسته ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» پوزش ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )
» رستاخیز ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )


لطفا کد لوگوی ما را در وب خویش قرار دهید.

لطفا فقط عنوان شعر را وارد کنید

لیست دوستان

نویسندگان

آمار سایت