تبلیغات
انجمن شعر مهر ایران
**این انجمن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است**


نام شاعران

درباره ما
یکدل که نه صد دل که نه بیدل شده ام
جز عشق به هر مسئله جاهل شده ام

سرهای بریدۀ هوس دور و برم
تردید نکن در این که قاتل شده ام

چندی است به این غمکده راضی شده اند
دلبستۀ مستقبل و ماضی شده اند

بر دامنشان غبار جرمی ننشست
در محکمه، خود شاهد و قاضی شده اند


با رفتن تو به خاطرم ، شک رویید!
بر دامن آییـنه ، فقــــط لک رویید!

دیدم که ندیـــدی همــــۀ عشقــــم را؛
بر دشت ترانه هایم ،"عینـک"رویید!


در باغچـــۀ لحظه ، تبســـّــم می کاشت!
یک تُخم از اخم و تَخم ، بر جا نگذاشت!

در دهکدۀ هر دلِ عاشـــــــــق ، آن مرد؛
یک مزرعــۀ طــلاییِ گنــــــــدم داشت !


گویند:- حسین (ع)- یار، تنها کم داشت!
شمشیر و یل و سوار، تنــــها کم داشت!

یاران حســـــین (ع)، آســـــمانی بودند!
« چشمانِ در انتظار » تنها کم داشت ...!


شعر از: صدیقه محمدجانی (نسیم حوالی دریا)


نام شاعر : صدیقه محمدجانی (نسیم حوالی دریا) ,


» تغییر قالب انجمن ( پنجشنبه 29 اسفند 1392 )
» فاطمیه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قد ناچیز ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» امشب من و ساقی ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» هوای گریه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قالی هفت سین ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» مرهم مهرت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» دربلوغ سر به مهر غنچه هایت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» من از زبان پرنده شنیدم آمده بود ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» گریبان چاک ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» وقتی که چشمان تو را کم می آورم ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» در بلوغ سر به مهر ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» با بال های خسته ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» پوزش ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )
» رستاخیز ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )


لطفا کد لوگوی ما را در وب خویش قرار دهید.

لطفا فقط عنوان شعر را وارد کنید

لیست دوستان

نویسندگان

آمار سایت