تبلیغات
انجمن شعر مهر ایران
**این انجمن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است**


نام شاعران

درباره ماصدایم کن که پاییــــــــــــــــزم بریزد از صدای تو
نمانَد در خیال من بجـــــــــــــــــز عهد و وفای تو

دراین خشکیده کوهسـتان سراغ چشمه می گیرم
کسی راهی نمی داند که گیــــــــــــرم رد پای تو ؟

به روی باغ امیدم دری نگشــــــــــــــــودی و رفتی
تمام آسمان پر شد ز ابر غصــــــــــــــــــه های تو

دراین تاریخ پژمـــــــــــردم دراین جا بی هدف مردم
به هر نامردمـــــــی بردم تمـــــــــــنای شفای تو

من و ســـــــــــرمای بی باور، زپا افتـــــاده ام دیگر
دراین پاییز ویرانگر کجــــــــــــــــــا جویم هوای تو ؟

سرود خسته ی دل را به گــــــــــــــام شور افزودم
که تاشاید بیارامم ز شهــــــــــــــــــــــناز و نوای تو

من از بی مرگــــــــــــی نامت دراین آئینه خشنودم
((فلک را سقف بشـــــــــکافم )) که آیم پا به پای تو

ز چشم کودکی دیدم طلــــــــــــــــوع روشن روزی
که می روید گلی نورس زباغ خنــــــــــــــده های تو ...تقدیم به آسمان میهنم ...!
شعر از: فرید عباسی

نام شاعر : فرید عباسی ,


» تغییر قالب انجمن ( پنجشنبه 29 اسفند 1392 )
» فاطمیه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قد ناچیز ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» امشب من و ساقی ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» هوای گریه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قالی هفت سین ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» مرهم مهرت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» دربلوغ سر به مهر غنچه هایت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» من از زبان پرنده شنیدم آمده بود ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» گریبان چاک ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» وقتی که چشمان تو را کم می آورم ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» در بلوغ سر به مهر ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» با بال های خسته ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» پوزش ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )
» رستاخیز ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )


لطفا کد لوگوی ما را در وب خویش قرار دهید.

لطفا فقط عنوان شعر را وارد کنید

لیست دوستان

نویسندگان

آمار سایت