تبلیغات
انجمن شعر مهر ایران
**این انجمن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است**


نام شاعران

درباره ما
جوان بودم و غره بر خویشن
به بازو به گردن، یلی پیلتن

هراسی به دلهای مردم ز من
که روحی نماند ز نامم به تن

تو گوئی منم حاکمی بی مثال
که توش و توانم ندارد زوال

جفا کردم و ظلم کردم بسی
ستمها نمودم در این سال سی

بهارم، خزان شد، چو پیری رسید
غزال جوانی ز عمرم رمید

مثال کمان قامتم گشته خم
به سوی اجل راهیم، دم به دم

کنون زار و بیچاره و بی کسم
به چشم جهان، کم ز خار و خسم

همین بس مکافات اعمال من
خبر نیست کس را ز احوال من

من آیینه عبرتم ای جوان
مرا شاهد روزگاران بدان...


شعر از: هوشیار فرازمند

نام شاعر : هوشیار فرازمند ,


» تغییر قالب انجمن ( پنجشنبه 29 اسفند 1392 )
» فاطمیه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قد ناچیز ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» امشب من و ساقی ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» هوای گریه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قالی هفت سین ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» مرهم مهرت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» دربلوغ سر به مهر غنچه هایت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» من از زبان پرنده شنیدم آمده بود ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» گریبان چاک ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» وقتی که چشمان تو را کم می آورم ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» در بلوغ سر به مهر ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» با بال های خسته ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» پوزش ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )
» رستاخیز ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )


لطفا کد لوگوی ما را در وب خویش قرار دهید.

لطفا فقط عنوان شعر را وارد کنید

لیست دوستان

نویسندگان

آمار سایت