تبلیغات
انجمن شعر مهر ایران
**این انجمن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است**


نام شاعران

درباره ما
یکی چونکه دارد لیسانس کبیر
زبانش نماید جهانی اسیر

نظرها ی نابش همه سیستمیک
سخن ها نویسد به خودکار بیک

رفیقم بگوید شب و آسمان
شما را نماید جوانِ جوان

گهی از زمانه گهی اززمین
گهی از فرانسه زمانی زچین

بسازد برایم چه آمارها
فروشد گرانی به بازارها

بگوید شکر مرتبط چون به شیر
پیاز هم اثرها گذارد به قیر

فلانی فلان جا چرا صرفه کرد
سبب گشته باشد به دنیا نبرد

چو پروانه رقصی کند در غنا
به طوفان نماید جهانی فنا

در آخر تمام گناه از مکس
نبیند غباری به آینه کس

شعر از : یونس تقوی 

نام شاعر : یونس تقوی ,


» تغییر قالب انجمن ( پنجشنبه 29 اسفند 1392 )
» فاطمیه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قد ناچیز ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» امشب من و ساقی ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» هوای گریه ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» قالی هفت سین ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» مرهم مهرت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» دربلوغ سر به مهر غنچه هایت ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» من از زبان پرنده شنیدم آمده بود ... ( جمعه 23 اسفند 1392 )
» گریبان چاک ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» وقتی که چشمان تو را کم می آورم ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» در بلوغ سر به مهر ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» با بال های خسته ... ( شنبه 17 اسفند 1392 )
» پوزش ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )
» رستاخیز ... ( شنبه 10 اسفند 1392 )


لطفا کد لوگوی ما را در وب خویش قرار دهید.

لطفا فقط عنوان شعر را وارد کنید

لیست دوستان

نویسندگان

آمار سایت